Werkzaamheden

De werkzaamheden ten aanzien van de activiteitenzone (o.a. bouw van de nieuwe sporthal) zijn begonnen. Over de start van deze werkzaamheden is TVG niet geïnformeerd door gemeente / aannemer.

Momenteel ondervinden we daarvan enige hinder bij de toegang tot ons park en het parkeerterrein. Op ons terrein staat een gemaaltje dat wordt verplaatst naar buiten ons terrein. Dat duurt circa drie dagen. 

Ook wordt er op de parkeerplaats een toegangsweg gemaakt voor het bouwverkeer, waardoor parkeren lastiger wordt. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang de overlast gaat duren. Houd er rekening mee dat het de komende maanden onrustig zal zijn. Uiteraard kan er wel gewoon worden getennist.

Als hier vragen over zijn, stel ze gerust. We zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren de komende tijd.

Vriendelijke groet,

Bestuur TVG