bestuursbeleid 2018

Beste leden, via deze nieuwsbrief willen wij, het nieuwe bestuur, ons aan u voorstellen. Tevens willen wij een toelichting in deze nieuwsbrief geven op wat onze ambities als nieuw bestuur zijn en hoe wij denken daar invulling aan te gaan geven.

Allereerst willen wij onze dank uitspreken richting het oude bestuur. Zij hebben zich jarenlang vrijwillig ingezet voor onze vereniging. Hierbij hebben zij belangeloos vele uren voor ons ingespannen. Het is goed om te beseffen dat een vereniging niet kan bestaan zonder dit soort vrijwilligers. Het bestuur heeft vorig jaar aangegeven in haar geheel af te willen treden. Dit was voor mij het moment om hier eens goed over na te denken. Samen met diverse andere leden zijn wij bereid om deze uitdagende klus op te pakken en de werkzaamheden van het voormalige bestuur over te nemen. De nieuwe bestuursleden gaan wij verder in deze nieuwsbrief nader aan jullie voorstellen.

De uitdagingen voor het nieuwe bestuur zijn heel divers te noemen. Maar wij willen gaan staan voor:

 Goede communicatie;

 Transparantie;

 Meer (jeugd) leden;

 Onderling meer betrokkenheid(verenigingsgevoel);

Dit zijn vooralsnog de kernzaken waar wij ons op gaan richten. Daarnaast zullen er nog allerlei zaken de revue passeren waar wij nu als nieuw bestuur nog geen(volledig) zicht op hebben. Het nieuwe bestuur bestaat uit 7 personen. Zo kunnen we de vele taken goed verdelen.

Betrokkenheid willen wij creëren door regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen en u op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen. Hopelijk ook van succesjes van nieuwe inspanningen. Zo zijn bijvoorbeeld vorig jaar Inge de Groot en Sarah van Wijngaarden zich bezig gaan houden met de jeugd en vormen dus de jeugdcommissie. Hierbij hebben zij al diverse nieuwe jeugdleden voor onze vereniging gevonden en zodanig enthousiast gemaakt dat zij ook meteen zijn gaan lessen. Hartstikke goed. Dit soort positief nieuws hopen wij regelmatig te kunnen brengen op welk vlak dan ook.

Hierbij is het bedoeling dat de positieve flow door de gehele vereniging gaat waar u hopelijk ook uw steentje aan wilt bijdragen. Doe gezellig mee met onze jaarlijkse activiteiten zoals het Krokustoernooi, de clubkampioenschappen, het zomertoernooi of activiteiten van de activiteitencommissie. Tevens willen wij ook nieuwe initiatieven gaan ondernemen waarbij wij u van harte welkom heten.

Heeft u / heb je vragen of ideeën, meldt het dan bij iemand van het bestuur. Mochten er zaken zijn waar u problemen mee heeft, laat het dan ook weten!. In het onderstaande schema kunt u zien wie er binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt is voor welke commissie.

Wij kijken er naar uit om te gaan starten en hopen dat onze positiviteit ook u aanspoort om vrijwillig voor de vereniging klaar te staan. Tot op de baan!

baanreglement

Er kan alleen getennist worden indien men afgehangen heeft met een geldig KNLTB pasje. Tenniskleding is verplicht, evenals geschikt schoeisel voor de baan.

Afhang-periode voor zowel single spel als dubbel spel is 45 minuten. Het afhangen voor een baan kan pas als alle spelers op het park aanwezig zijn. Indien alle banen bezet zijn en u wilt enkelspelen, dan bestaat de mogelijkheid dat u alsnog moet gaan dubbelen

Na het spelen de banen slepen en bij droog weer de gravelbanen sproeien en de lijnen vegen

Verboden zijn alle handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals bijvoorbeeld overlast aandoen van spelers op andere banen, het beklimmen van de omrastering, het verontreinigen van de banen, bijbehorende terreinen en opstallen, elke handeling
waardoor schade kan worden toegebracht aan hekken, netten, gebouw en beplanting

Binnen het tennispark dienen honden aangelijnd gehouden te worden, zij mogen niet op de baan en/of in het clubhuis.

Leden die als laatste het tenniscomplex verlaten, zijn verplicht het hek af te sluiten

Indien men mankementen constateert aan banen en/of toebehoren, gelieve men dit zo spoedig mogelijk door te geven aan één van de bestuursleden.

De technische commissie, activiteitencommissie of toernooi-organisatie (tijdens een toernooi/clubkampioenschappen) kunnen de banen te allen tijde opeisen.

Introduceren kan en wel:
– € 3,50 per dag per persoon voor personen wonend buiten Giessenburg
– € 3,50 per afschrijfperiode per persoon woonachtig binnen Giessenburg (max. 2 keer per seizoen).