Baanreglement

Er kan alleen getennist worden indien men afgehangen heeft met een geldig KNLTB pasje. Tenniskleding is verplicht, evenals geschikt schoeisel voor de baan.

Afhang-periode voor zowel single spel als dubbel spel is 45 minuten. Het afhangen voor een baan kan pas als alle spelers op het park aanwezig zijn. Indien alle banen bezet zijn en u wilt enkelspelen, dan bestaat de mogelijkheid dat u alsnog moet gaan dubbelen

Na het spelen de banen slepen en bij droog weer de gravelbanen sproeien en de lijnen vegen

Verboden zijn alle handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals bijvoorbeeld overlast aandoen van spelers op andere banen, het beklimmen van de omrastering, het verontreinigen van de banen, bijbehorende terreinen en opstallen, elke handeling
waardoor schade kan worden toegebracht aan hekken, netten, gebouw en beplanting

Binnen het tennispark dienen honden aangelijnd gehouden te worden, zij mogen niet op de baan en/of in het clubhuis.

Leden die als laatste het tenniscomplex verlaten, zijn verplicht het hek af te sluiten

Indien men mankementen constateert aan banen en/of toebehoren, gelieve men dit zo spoedig mogelijk door te geven aan één van de bestuursleden.

De technische commissie, activiteitencommissie of toernooi-organisatie (tijdens een toernooi/clubkampioenschappen) kunnen de banen te allen tijde opeisen.

Introduceren kan en wel:
– € 3,50 per dag per persoon voor personen wonend buiten Giessenburg
– € 3,50 per afschrijfperiode per persoon woonachtig binnen Giessenburg (max. 2 keer per seizoen).