Informatie

Lidmaatschapscategorie

Jeugdlid: indien men op 31 december 16 jaar of jonger is.

Seniorlid: indien men op 1 januari 17 jaar of ouder is.

Studenten lidmaatschap:
Alleen voltijd studenten hebben recht op studentencontributie. Indien je voor een
studentenlidmaatschap in aanmerking wilt komen graag een verzoek met kopie van
je collegekaart of inschrijfbewijs naar de ledenadministratie sturen ([email protected]).

Introducélid:
Dit is een vorm van lidmaatschap dat ‘hangt’ aan een bestaand lid. Dit lidmaatschap
is in het leven geroepen voor hen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar
met het bestaand lid kunnen vrij spelen.

Sleutel
Een sleutel voor het toegangshek is verkrijgbaar bij de ledenadministratie.
Borg is hiervoor 25 euro.

Bardiensten
Ieder seniorlid is verplicht enkele malen per jaar bardienst of klusdienst te draaien.
Aan het begin van het seizoen worden formulieren onder de leden verspreid waarop men in kan vullen waaraan men de voorkeur geeft qua data en/of dienst. De bardienst is af te kopen voor 60 euro (liever niet). Bij het niet verschijnen met een
bardienst en/of klusdienst wordt er 35 euro boete opgelegd. Leden van 70 jaar en ouder worden vrijgesteld van de verplichte bardienst maar mogen wel meedraaien!