IVA certificaat bardiensten

De Drank- en Horecawet vereist dat er – op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine – altijd een barvrijwilliger aanwezig is, die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd. Wanneer bij controle blijkt dat de barvrijwilliger de instructie niet heeft gevolgd, kan TVGiessenburg een hoge boete krijgen.

NOC*NSF heeft samen met o.a. KNVB en KNLTB gewerkt aan een IVA, die aan leden van aangesloten verenigingen gratis online wordt aangeboden. Hierdoor wordt het dus mogelijk om online in het bezit te komen van het vereiste certificaat. Het grote voordeel van de online instructie is dat iedereen deze op een door hem of haar gewenst moment thuis kan doen. Wanneer de test na de instructie succesvol is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat op naam. Dit certificaat kan ook bij andere verenigingen gebruikt worden.

Het bestuur van TVG heeft besloten dat alle leden, die bardiensten draaien, deze online cursus moeten volgen.

Wat moet u doen om de instructie te volgen?

Ga naar de betreffende site van NOC*NSF www.nocnsf.nl/IVA

Lees de instructie door.

Doe de afsluitende test:

Het e-mailadres van de bar-verantwoordelijke: [email protected]

Naam vereniging: TV Giessenburg

Aangesloten bij de: KNLTB

Plaats vereniging: Giessenburg

Naam barverantwoordelijke: L. de Ruijter – van Lopik

Het doen van de test kost u maximaal 15 minuten en is goed te doen. Tijdens de test kunt u terugvallen op de tekst uit de instructie.