Tarieven

Contributie
vastgesteld in, tijdens of door de ledenvergadering 26-02-2024:

- senioren            € 160,00
- jeugdleden        €   55,00
- studenten          €   77,50
- introducé lid      €   40,00

Afkoop van 2 bar- en/of klusdiensten bedraagt € 65,00.

Senior / Jeugd Competitielidmaatschap

Dit is een speciaal lidmaatschap (€ 25 / € 12,50 per competitie) waarmee je onze competitieteams kunt aanvullen. Voorwaarde is dat je al wel lid bent bij een andere tennisvereniging. Dit lidmaatschap is alleen geldig voor KNLTB voor- en najaarscompetitie. Wil je ook vrijspelen en lessen bij ons, neem dan een normaal lidmaatschap.


Contributiebetaling:
Betaling van de contributie kan uitsluitend via machtiging tot automatische incasso.
Het lidmaatschap wordt niet door de vereniging geaccepteerd voordat een machtiging is verstrekt. De contributie wordt geïnd in de maand januari.
Tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar is opzegging schriftelijk mogelijk.
Hierna is men de volle contributie verschuldigd (uitzonderingen daargelaten, hierin beslist het bestuur).