Tarieven

Contributie
vastgesteld in, tijdens of door de ledenvergadering 05-02-2018:

- senioren            € 145,00
- jeugdleden        €   50,00
- studenten          €   70,00
- introducé lid      €   35,00
- rustende leden  €   20,00


Contributiebetaling:
Betaling van de contributie kan uitsluitend via machtiging tot automatische incasso.
Het lidmaatschap wordt niet door de vereniging geaccepteerd voordat een machtiging is verstrekt. De contributie wordt geïnd in de maand januari.
Tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar is opzegging schriftelijk mogelijk.
Hierna is men de volle contributie verschuldigd (uitzonderingen daargelaten, hierin beslist het bestuur).